Đôi khi trằn trọc, mất ngủ chỉ vì thiếu...thứ này thôi!

 

Quỳnh Anh