Có lẽ đây là cách làm bạn gái hết giận nhanh nhất từ xưa đến nay. Nếu bạn đang bị nàng giận, hãy thực hiện phương pháp này ngay đảm bảo hiệu quả một trăm phần trăm.

 

 Minh Quân