Dù chỉ một sơ suất nhỏ, người chơi có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Đừng bao giờ thử chơi trò này nhé.

 


QK