Võ sĩ chuyên nghiệp có lẽ cũng sẽ bị chàng kăng-ga-ru hạ nốc ao một cách dễ dàng.

Chú kăng-ga-ru dễ dàng hạ nốc ao chàng võ sĩ đáng thương. Sau khi võ sĩ bị hạ, có lẽ do chưa hết hưng phấn nên chàng liền đánh ngã luôn cả... trọng tài.

 

Minh Quân