Những hình ảnh gắp ra những loại sinh vật lạ ngay trên cánh tay một cô gái có thể khiến cho nhiều người cảm thấy kinh hãi. Bề ngoài, những ổ ấu trùng này như những ổ mụn bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong là những sinh vật khiến nhiều người sởn gai ốc.

 

Tới Nguyễn