Người xem phải rùng mình khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông dùng máy mài sắt cắt tóc. Chỉ tiếng réo của máy thôi cũng đủ làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

Cắt tóc bằng dao, kéo đã trở nên quá lạc hậu. Bây giờ người ta còn có thể cắt tóc bằng máy mài sắt. Đẳng cấp của thợ cắt tóc đạt đến một trình độ khác.

 

Minh Quân