Bảo tàng lưu giữ cuốn sách bọc da người, bảo tàng của các loại ký sinh trùng hay bảo tàng dương vật của 300 loài động vật... là những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem "ám ảnh" mỗi khi có dịp ghé thăm.

Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy 

Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy

Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy 

 

Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy

 Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy

Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy

Những bảo tàng kỳ quái nhất thế giới khiến người xem rợn tóc gáy

Quốc Khánh (Tổng hợp)