Nhảy sạp vốn là trò chơi quen thuộc của nhiều người. Thế nhưng giờ đây nhảy sạp đã "tiến hóa" lên một lever khác. Không phải nhảy bằng chân như trước đây nữa mà phải nhảy bằng đầu mới là đỉnh cao.

 

 Quốc Khánh