Một minh chứng nữa cho việc đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh phi thường của loài kiến.

Hàng triệu con khiến nối đuôi nhau dựng thành một chiếc cầu để tấn công tổ ong.

 

Khi kiến tấn công tổ ong, đàn ong sẽ trống trả lại nhưng cũng đồng thời mang theo nhộng, ấu trùng và trứng. Một số con ong chậm chân không chạy thoát được sẽ trở thành thức ăn cho đàn kiến tháo vát này.

Nhung Anh