Chỉ cần một sợi chỉ và một chú khéo léo, bạn có thể vẽ lên cả thế giới một cách dễ dàng.

Đây là một trong những trò chơi thú vị nữa mà bạn có thể thử nghiệm. Chỉ bằng một sợi chỉ nhỏ và cách sắp xếp hợp lý, chúng ta có thể vẽ lên cả thế giới một cách dễ dàng.

 

Minh Quân