Không cần ngồi gần nhưng cụ ông đáng yêu này vẫn có thể đánh trống một cách thành thục và chuẩn xác đến kinh ngạc.

 

Minh Quân