Con vật "khủng khiếp" có thể ngoảnh đầu theo sự di chuyển của chúng ta khiến ai cũng khiếp sợ. Tuy nhiên, bí mật đằng sau nó khiến ai cũng phải bất ngờ vì nó quá đơn giản.

Những sáng tạo của con người quả thực là không có giới hạn. Hình ảnh trong đoạn clip này lại là một hiệu ứng tuyệt vời của hình ảnh mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra.

 

Quốc Khánh