Nếu bạn làm cho người kia tin rằng bạn lựa chọn theo ý bạn, chắc chắn bạn sẽ là người chiến thắng. Trò chơi không dành cho những người tốt.

Đứng trước một món tiền thưởng lớn lên tới hơn 100 nghìn bảng Anh, bạn sẽ làm gì để có được nó. Nếu cả hai cùng lựa chọn "chia sẻ", số tiền đó sẽ được chia đôi. Nhưng nếu một trong hai người chọn quả bóng "cướp" thì người đó sẽ giành trọn số tiền. Liệu bạn sẽ lựa chọn chia đều cho người khác hay mang về cho mình toàn bộ giải thưởng?

 

 Nguyệt Hà