Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, người chơi tội nghiệp trong đoạn clip dưới đây mới dám chơi lại lần sau... à mà có lẽ chẳng có lần sau nữa.

 

 Tới Nguyễn