Người phụ nữ đang dừng đỗ xe trước cửa nhà  thì tên cướp tiến tới gần và bắt đầu thực hiện hành vi xấu - được cho là giật dây chuyền. Để đạt được mục đích, hắn ta không ngần ngại quật ngã, kéo lê người phụ nữ dưới đường, thậm chí còn đánh cô ấy.

Thấy có chuyện chẳng lành, người dân xung quanh đã chạy tới để ngăn chặn hành vi của tên cướp. Ngay lúc này, tên cướp đã cố gắng tẩu thoát. Khi bị một người đàn ông tóm được, hắn ta đã phản kháng quyết liệt để tìm kế thoát thân.

 

Quốc Khánh