Các chị em có thấy hình bóng của "anh chồng" qua bài vè này không?

 

 Lê Nguyễn