Đơn phương một người chính là sự lặng im, là tiếng lòng đau đớn nhất. Và lặng lẽ rời đi là tột cùng của sự thống khổ....Đó là mối quan hệ, chưa kịp nắm lấy đôi bàn tay của nhau đã trở thành xa lạ.Tưởng chừng đã bắt đầu ai ngờ là kết thúc. Tưởng chừng là yêu thương nhưng hóa ra lại là bi thương...

 

 Lê Nguyễn