Chỉ mất vài phút thôi là bạn đã đĩa bưởi "ngon lành cành đào" nhé, có ai đã biết đến phương pháp này chưa?

 

 Lê Nguyễn