Tưởng rằng những chiếc thước kẻ được khắc chằng chịt lên trang trí bởi những cô cậu học trò rảnh rỗi đã trở thành quá khứ. Ấy vậy mà giờ đây vẫn còn có những hình ảnh này, khiến cho những 8x, 9x không khỏi bồi hồi nhớ lại thời học sinh đầy "dữ dội" của mình.

Ai đã từng lấy đầu nhọn của chiếc compa khắc lên chiếc thước kẻ điểm danh nào.

 

Tới Nguyễn