Có bao giờ bạn tưởng tượng chú mèo của bạn biết nói tiếng người hay biết nhắn tin nói chuyện với bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra chưa? Vậy thì thử xem đoạn tin nhắn giữa "big boss" và "con sen" trong tình huống hài hước này nhé.

 

Tú Uyên