Cụ ông trong clip tuổi đã khá cao, tuy nhiên, gặp bất bình trước việc nam thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy, cụ ông đã ra tay dạy cho thanh niên kia một bài học thích đáng.

Dù đã cao tuổi và chỉ còn 1 cánh tay, tuy vậy, cụ ông trong clip vẫn không hề nhẹ nhàng với thanh niên gây tai nạn mặc cho anh ta đã xuống xin lỗi người bị hại. Những hình ảnh này đang gây sốt mạng xã hội với nhiều luồng tranh luận trái chiều, có người cho rằng người gây tai nạn đã xin lỗi, không nên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay", có người lại nói rằng việc anh ta phải nhận đòn là thích đáng.

 

Tới Nguyễn