Nhiều anh chồng than trời vì chủ nhân của đoạn video này không những không giúp mà còn hại các anh bị vợ phát hiện ra chỗ giấu "quỹ đen".

 

Hồng Vân