Anh chồng cằn nhằn vợ về việc tự tiện làm việc nhà khiến các chị em nức lòng.

Chị em nào cũng mong có một người chồng biết chăm lo hạnh phúc gia đình như thế này. Cái cách anh ấy mắng vợ mới đáng yêu làm sao.

 

Lê Nguyễn