Trào lưu áp cằm lên tay đã từng làm "điên đảo" cộng đồng mạng thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên, khi trào lưu ấy được các phụ huynh áp dụng thì độ đáng yêu mới đạt đến cảnh giới của nó.

 

 Quốc Khánh