Ăn dưa như thế này mới thực dự đem lại cho các bé niềm vui và sự thích thú không thả hết.

Bạn đã bao giờ hưởng cái cảm giác ăn dưa mà những Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới này đang ăn hay không.

 

Minh Quân