Có ông chồng nào mà vừa thông minh vừa dễ thương như thế này không?

Bị vợ chặn từ điện thoại cho đến facebook, thậm chí cả gmail, anh chồng này đành phải chuyển tiền để xin lỗi vợ.

Nếu bạn nghĩ chị vợ ham tiền sẽ vì thế mà tha thứ thì đã nhầm.

 

Mỗi lần chuyển tiền chỉ 100.000 - 500.000 nhưng quan trọng là lời hối lỗi của chồng trong phần “nội dung chuyển tiền”.

Hồng Vân