Người đàn ông định làm động tác phóng xe qua một loạt người đang nằm làm "cầu" phía dưới. Tuy nhiên, đúng vào lúc quyết định thì anh ta bị mất đà làm những người phía dưới được phen hú vía. Ai là người dám nằm để cho anh ấy thể hiện nữa?

 

Minh Quân