Lấy được người mình yêu thương chưa chắc đã hạnh phúc cả đời. Ai rồi cũng có lúc "chán chồng", chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì, cũng không phải ai cũng nắm chắc được tất cả mọi việc dù nó đã nằm trong lòng bàn tay mình. Lấy một người hết lòng yêu mình, mình cũng yêu thương hết dạ, nhưng lại không hay, tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Nay luôn miệng nói yêu, muốn cả đời hết lòng vì người mình yêu nhưng ngày mai, vì những cám dỗ bên ngoài có thể thay đổi được toàn bộ, thậm chí là phản bội lại người mình yêu.

 

Minh Quân