Ai có thể hiểu được tâm trạng của anh chàng này trong khi trời đang mưa tầm tã.

Chàng thanh niên mặc áo mưa ngồi cô đơn giữa đường ngập nước. Khi có người ra hỏi han, cậu ôm trầm lấy người đó như tìm sự chia sẻ. Ai có thể hiểu được nỗi cô đơn giữa cảnh trời mưa buồn thảm ấy.

 

Minh Quân