Việc duy trì uống nước trong 4 thời điểm vàng này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất tốt cho những người thích giảm cân.

Dưới đây là 4 thời điểm vàng để uống nước. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ uống nước ở những thời điểm ấy mà cần uống đều đặn ở các thời điểm khác trong ngày với khoảng 2 đến 2.5 lít nước.

 

Lê Nguyễn