Chính phủ số

Thủ tướng chỉ đạo bố trí đủ vốn cho dự án xây CSDL quốc gia dân cư
icon
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, về nguồn vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngoài số vốn đã bố trí cho Bộ Công an, số vốn còn lại sẽ được bố trí trong nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.  
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị