Được hội chợ Hannover Messe 2018 bình chọn là quốc gia thông minh, Mexico đã và đang đi tiên phong trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 ở Mỹ Latinh.

Vân Anh(Theo The Business Year)

 
Nền nông nghiệp của những 'Robot nông dân'

Nền nông nghiệp của những 'Robot nông dân'

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu trong đó có nông nghiệp.

Thử bàn về tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0

Thử bàn về tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0

Trong thời đại công nghiệp 4.0, tôi nghĩ cán bộ cần có đủ 3 tiêu chuẩn: Đức, tài và bản lĩnh.

Hà Nội tìm lời giải “bài toán" xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội tìm lời giải “bài toán" xây dựng thành phố thông minh

Dân là gốc. Đây là tư tưởng chính trị xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là lời giải cho bài toán xây dựng thành phố thông minh của Thủ đô.