CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

“Cha đẻ” Unikey bất ngờ đầu quân cho “kỳ lân” công nghệ mới

icon
“Chiêu hiền đãi sĩ” là chính sách đang được MoMo - kỳ lân công nghệ mới của Việt Nam hướng tới nhằm mở rộng quy mô tăng trưởng bằng công nghệ.   
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị