Cách mạng công nghiệp 4.0

Bộ trưởng ngồi đâu cũng ký được giấy tờ, tiết kiệm hơn 1.200 tỉicon
Bộ trưởng ngồi đâu cũng ký được giấy tờ, tiết kiệm hơn 1.200 tỉ
icon
Các bộ trưởng không cần ngồi ở phòng làm việc mà đi bất cứ đâu cũng có thể xử lý công việc, ký giấy tờ bằng chữ ký số.
HIỂN THỊ THÊM TIN