Góc nhìn

Chính sách viễn thông công ích: Thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền
icon
Triển khai phát triển hệ thống thông tin và truyền thông khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Thông tin và Truyền thông đang góp phần thúc đẩy quyền con người qua nỗ lực thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị