Blog

Đừng hành xử với dân như “quan phụ mẫu”icon
Đừng hành xử với dân như “quan phụ mẫu”
icon
 Nếu các cơ quan biết cách ứng xử và có lời nói dễ nghe thì phiền hà của dân giảm đi rất nhiều, đó có thể xem là cách hành xử có văn hóa.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN