Blog

Miên man thắc mắc khi đi xe buýt Hà Nội thời 4.0icon
Miên man thắc mắc khi đi xe buýt Hà Nội thời 4.0
icon
 - Hãy thử nhìn vào xe buýt của Hà Nội, sơ bộ xem nó đang ở đâu trên thang bậc vận hành xe buýt của thế giới, của “4.0”.   
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị