Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) TP.HCM thu hút được tăng 70% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (47,6%).

Thông tin trên vừa được đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh, tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM công bố.

Theo báo cáo, có 553 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đạt 508,25 triệu USD (tăng 26% số dự án cấp mới và bằng 68% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Trong đó, hhà đầu tư Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (30%); tiếp theo là Singapore chiếm 22%; NaUy chiếm 13,8%; Nhật Bản chiếm 10,4%; Hồng Kông chiếm 6,7%.

TP.HCM hút 4,69 tỷ USD vốn ngoại, bất động sản dẫn đầu
TP.HCM hút 4,69 tỷ USD vốn ngoại, bất động sản dẫn đầu

TP.HCM có 148 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 453,38 triệu USD (tăng 27,6% số dự án điều chỉnh và tăng 13,3% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Ngoài ra, thành phố cũng chấp thuận cho 1.628 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 3,73 tỷ USD (so với cùng kỳ, tăng 31,4% về số trường hợp và tăng gấp 2,3 lần về vốn đầu tư).

 

Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (47,6%); tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 19,5%; Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 8,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 7,7%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 4,2%.

Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, TP.HCM thu hút được 4,69 tỷ USD (tăng 70,5% so với cùng kỳ).

Quốc Tuấn

Tỷ USD vốn ngoại chờ đổ vào bất động sản Việt Nam

Tỷ USD vốn ngoại chờ đổ vào bất động sản Việt Nam

Năm 2018, dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản sẽ còn tăng mạnh do Việt Nam đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong khu vực.

Vốn ngoại tăng tốc, tỷ USD chảy vào địa ốc

Vốn ngoại tăng tốc, tỷ USD chảy vào địa ốc

Dòng vốn ngoại, đặc biệt là từ các nước châu Á như Singapore, Nhật Bản… tiếp tục chảy mạnh, cho thấy sức hút lớn của thị trường bất động sản Việt Nam.

Chưa siết tín dụng, địa ốc đã chạy đua săn vốn ngoại

Chưa siết tín dụng, địa ốc đã chạy đua săn vốn ngoại

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành Thông tư 06/2016 sửa đổi một số điều của Thông tư 36/2014, nới lỏng lộ trình thắt tín dụng bất động sản đến năm 2018. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM đã dồn dập tìm vốn ngoại...