UBND TP.HCM vừa có báo cáo về việc xử lý sau thanh tra về đất đai, liên quan đến Kết luận thanh tra số 2889/KL-TTCP-V.I, ngày 27/10/2011, của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, thành phố thừa nhận có thiếu sót, vì điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng, khi chưa xin ý kiến của Thủ tướng.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND TP.HCM, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Khu đô thị mới Nam thành phố với 22 khu chức năng (Quyết định số 749/TTg ngày 8/12/1994), UBND TP.HCM đã tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và mời gọi đầu tư vào các khu chức năng.

Tuy nhiên, TP.HCM cho rằng, vào thời điểm này rất khó kêu gọi các nhà đầu tư. Lý do là hầu hết các khu chức năng theo quy hoạch được duyệt, là các cơ sở nghiên cứu khoa học hoặc có mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng, nên khó hoàn vốn đầu tư.

TP.HCM báo cáo Thủ tướng việc tự ý điều chỉnh quy hoạch


Do đó, sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch chung, để phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của thành phố, nên ngày 6/8/1999, Kiến trúc sư Trưởng thành phố có Văn bản số 9478/KTST-QH gửi Bộ Xây dựng, về việc xin ý kiến chỉ đạo việc lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5000, Khu đô thị mới Nam thành phố.

Ngày 10/9/1999, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2533/BXD-KTQH về lập đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5000, trong đó có nội dung: “Quy hoạch chung Khu đô thị mới Nam TP.HCM (tỷ lệ 1/10.000) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/TTg ngày 08 tháng 12 năm 1994. Qua 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch, tại khu đô thị mới này đã có nhiều biến động nên cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/5.000 để điều chỉnh và cụ thể hóa, làm chính xác quy hoạch chung đã được phê duyệt”.

Nhằm triển khai nhanh đồ án quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cũng cần xác định một số khu vực phục vụ tái định cư nên ngày 04 tháng 9 năm 1999, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới Nam thành phố, trong đó có điều chỉnh 8 khu chức năng.

 

Theo UBND TP.HCM, việc điều chỉnh này không làm thay đổi định hướng phát triển quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với xu thế phát triển tại thành phố trong giai đoạn này và nhằm cụ thể hóa hơn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Khu đô thị mới Nam thành phố. Các chỉ tiêu quy hoạch này phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đối với một khu đô thị mới.

Tuy nhiên, thời điểm ban hành Quyết định này được thực hiện khi chưa có ý kiến chấp thuận hoặc ủy quyền bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ là có thiếu sót.

Qua nội dung báo cáo nêu trên, UBND TP.HCM nhận thiếu sót là chưa xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, khi ban hành Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT, ngày 4/9/1999, về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị mới Nam thành phố, trong đó có điều chỉnh 8 khu chức năng.

Để có cơ sở quản lý và tiếp tục triển khai các dự án trong khu vực quy hoạch đã được phê duyệt, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận việc chuyển đổi 8 khu chức năng, tại Quyết định số 5080/QĐ-UB-QLĐT, ngày 4/9/1999 và cho phép UBND TP.HCM được tiếp tục thực hiện Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 nêu trên.

Khắc Thành

Bộ Xây dựng: Kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch trong nội thành

Bộ Xây dựng: Kiểm soát chặt việc điều chỉnh quy hoạch trong nội thành

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trong khu vực nội thành, nội thị về số tầng cao, mật độ xây dựng…

Công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.Hồ Chí Minh

Công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.Hồ Chí Minh

Sáng 27-3, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng còn tùy tiện

Thủ tướng: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng còn tùy tiện

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng những trường hợp điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện Thậm chí các chủ đầu tư thuyết phục để thay đổi quy hoạch

Duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án Nhà Rồng - Khánh Hội

Duyệt hệ số điều chỉnh giá đất dự án Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, quận 4.