Cụ thể sáng 29/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm tra Dự thảo nghị quyết bảng giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đại diện Sở TN-MT Nghệ An, Dự thảo nghị quyết bảng giá đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 do đơn vị này xây dựng có mức tăng bình quân các loại đất từ 100% đến trên 300% so với khung giá đất hiện hành.

gia dat nghe an se tang hon 300

Cơ sở của việc xây dựng bảng giá đất không chỉ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án mà còn nhằm làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sửu dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tính thuế đất; tính phí, lệ phí trong quản lý, sử dụng đất…

Cơ sở của việc xây dựng bảng giá đất không chỉ phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án mà còn nhằm làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sửu dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tính thuế đất; tính phí, lệ phí trong quản lý, sử dụng đất…

 

Theo đó, về đất ở được xây dựng mức giá dựa theo từng khu vực đô thị hoặc nông thôn. Nếu như khu vực thành phố Vinh, giá đất ở tăng từ 127 đến hơn 181% - giá cao nhất đạt 65 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 1 triệu đồng/m2; hoặc ở Kỳ Sơn, khu vực thị trấn, cao nhất là 10 triệu đồng/m2, thấp nhất là 500 nghìn đồng/m2 và các xã còn lại, cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2, thấp nhất là 70 nghìn đồng/m2.

Liên quan đến giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ) bằng 50% so với mức giá đất ở có cùng điều kiện thuận lợi như nhau nhưng không thấp hơn mức giá tổi thiểu theo quy định của Chính phủ.

Tương tự, giá đất thương mại, dịch vụ bằng 60% so với mức giá đất ở. Đối với đất sản xuất kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản bằng 150% so với mức giá đất ở liền kề hoặc vị trí tương đương nhưng không vượt mức giá tối đa của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ theo quy định của Chính phủ…

Tuy nhiên, để thẩm tra về nội dung trên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An đang đặt ra về tính sát thực so với thị trường c[hưa đạt (chỉ bằng 30 - 40% khung quy định của Chính phủ); thậm chí băn khoăn khi việc xây dựng bảng giá đất giữa các huyện vùng đồng bằng như Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu có sự chênh lệnh khá lớn, có huyện giá đạt mức cao nhất khung Chính phủ nhưng có huyện giá lại nằm ở mức thấp nhất trong khung Chính phủ quy định.

Theo tbck.vn

Thư viện tỉnh Nghệ An cho thuê đất công, lộ diện loạt sai phạm

Thư viện tỉnh Nghệ An cho thuê đất công, lộ diện loạt sai phạm

Thư viện tỉnh Nghệ An còn cho nhiều doanh nghiệp thuê mặt bằng mà không xin phép UBND tỉnh, làm âm quỹ mặt gần 600 triệu đồng.