Thực hiện:Như Quỳnh - Xuân Quý - Bạt Tuấn

Những kiêng kị trong lễ tiễn Táo quân, bài trí ban thờ năm Tân Sửu

Những kiêng kị trong lễ tiễn Táo quân, bài trí ban thờ năm Tân Sửu

Chuyên gia Phong thủy Song Hà nhấn mạnh, ngày cúng Ông Công Ông Táo 23 tháng chạp năm nay trùng với ngày lập xuân, dẫn đến những việc thắp hương, bao sái bàn thờ có những điều đặc biệt cần phải lưu ý.