XEM CLIP:

 

Nguồn: The New Africa Channel

Tòa nhà nào trong tương lai sẽ thống lĩnh bầu trời châu Á?

Tòa nhà nào trong tương lai sẽ thống lĩnh bầu trời châu Á?

Hiện nay, 22 trong số 25 tòa nhà cao nhất thế giới đều nằm ở châu Á, 3 tòa còn lại thì nằm ở Mỹ. Nhưng tới năm 2030, châu Á sẽ sở hữu nhiều hơn những công trình phá kỷ lục tòa nhà cao nhất thế giới.