Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều trường hợp chủ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, chủ đầu tư không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền nên UBND các quận huyện thu hồi giấy phép xây dựng.

Sau 10 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng thì cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định huỷ giấy phép xây dựng.

Với quy định này, hiện một số quận huyện trên địa bàn TP.HCM gặp khó khăn đối với các trường hợp sau khi chủ đầu tư chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì phần công trình xây dựng còn lại trở thành “không phép”. Do giấy phép xây dựng đã bị thu hồi hoặc huỷ bỏ nên chủ đầu tư không thể tiếp tục thi công xây dựng. 

Bị thu hồi giấy phép xây dựng vì xây sai phép, người dân có được cấp lại?
Một công trình xây dựng sai phép tại Q.Thủ Đức, TP.HCM. 
 

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Trần Kiên – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, trường hợp chủ đầu tư xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

Do đó, đối với các trường hợp nói trên, sau khi chủ đầu tư chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được xem xét cấp lại giấy phép xây dựng. 

Theo Luật Xây dựng năm 2014, có hai trường hợp bị thu hồi, huỷ giấy phép xây dựng. Đó là giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định pháp luật và chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Một quận ở TP.HCM “giấu” 3 vụ xây dựng sai phép để đạt chỉ tiêu

Một quận ở TP.HCM “giấu” 3 vụ xây dựng sai phép để đạt chỉ tiêu

Trong 10 quận, huyện không đạt chỉ tiêu giảm 65% tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019, có địa phương không đưa 3 vụ vi phạm xây dựng để đạt chỉ tiêu.

Phương Anh Linh