Bất động sản
>>

Kinh nghiệm - Tư vấn

Không liều mạng mua nhà thì suốt đời tôi ở thuêicon
Không liều mạng mua nhà thì suốt đời tôi ở thuê
icon
Người ta mua nhà bằng một số tiền lớn, còn tôi mua bằng cái gan liều và món nợ lớn. Nhưng nếu không mạo hiểm 6 năm trước thì giờ tôi vẫn sống kiếp ở thuê.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN