Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng vừa có ý kiến giao UBND TP.Hà Nội cùng Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương xác định quy mô, vị trí... của dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Cụ thể, tại 5575/VPCP về việc triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến, UBND TP.Hà Nội cùng Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương xác định quy mô, vị trí, ranh giới khu đất dành cho dự án và các dự án thành phần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở để triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, triển lãm Giảng Võ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện việc thẩm định, trình phê duyệt Phương án tổ chức hoạt động của Hội chợ Triển lãm trên vị trí khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 307/TB-VPCP và số 30/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

 

Trước đó, quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới tại 2 nơi: Cổ Loa và Mễ Trì. Nay, để tăng cường hiệu quả sử dụng đất và để phù hợp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông mới được xây dựng ở Thủ đô, Thủ tướng đồng ý nhập Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế để thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới (Trung tâm Hội chợ Triển lãm) tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Theo ý kiến của Thủ tướng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới có tầm cỡ quốc tế, đáp ứng nhu cầu triển lãm cho các sự kiện trong nước và quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Thủ đô văn minh, hiện đại của đất nước có 100 triệu dân và đang trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới được thực hiện từ việc khai thác quỹ đất tại khu đất số 148 Giảng Võ, khu đất tại Mễ Trì và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo Người Tiêu Dùng