UBND TP.HCM vừa có quyết định thành lập chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Cơ quan này được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức. 

Cùng với việc công bố thành lập, Sở TN&MT trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Thành Phương – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, kiêm giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức. 

Ngoài ra, còn có 3 Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức được bổ nhiệm. Trụ sở của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức đặt tại địa chỉ số 1 đường Tagore, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức.

Như vậy, từ nay người dân TP.Thủ Đức có nhu cầu thực hiện các thủ tục đất đai có thể liên hệ tại địa chỉ nói trên để giải quyết. 

Từ nay, người dân TP.Thủ Đức đăng ký đất đai tại địa chỉ này
Trụ sở chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức đặt tại số 1 đường Tagore, P.Bình Thọ. 

Trong thời gian sắp xếp, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức vẫn duy trì tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại các địa chỉ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức trước đây. 

 

Trong năm 2020, tổng hồ sơ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.2 tiếp nhận hơn 13.000 hồ sơ; Q.9 gần 30.000 hồ sơ và Q.Thủ Đức gần 30.000 hồ sơ. Sau khi sáp nhập, dự kiến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức sẽ tiếp nhận giải quyết gần 100.000 hồ sơ trong năm 2021. 

Để đáp ứng khối lượng công việc trong quá trình chuyển tiếp, UBND TP.HCM yêu cầu giữ nguyên hiện trạng số lượng người làm việc tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức. 

Sau đó, trên cơ sở xác định vị trí việc làm phải có giải pháp điều chỉnh, sắp xếp số lượng người làm việc cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức. 

Chưa hoàn tất thủ tục đất đai, doanh nghiệp đã chiếm hơn 18ha để xây dự án

Chưa hoàn tất thủ tục đất đai, doanh nghiệp đã chiếm hơn 18ha để xây dự án

Mặc dù chưa hoàn tất các thủ tục giao đất và cho thuê đất theo quy định, thế nhưng Công ty CP Đầu tư LDG đã chiếm hơn 18ha đất để xây dựng dự án suốt gần 2 năm. 

Phương Anh Linh