UBND TP.HCM vừa có văn bản số 711/UBND-ĐT ngày 2/3/2020 chỉ đạo các sở ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn về việc ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Cụ thể, UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai thông tin quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của các dự án kinh doanh nhà ở; những dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, dự án đủ điều kiện kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai.

TP.HCM yêu cầu công khai thông tin các dự án nhà ở vi phạm
UBND quận 10 treo thông tin cảnh báo người dân tại dự án nhà ở giao lộ Thành Thái - Tô Hiến Thành.

Bên cạnh đó, phải công khai thông tin những dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở. Công khai văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở.

 

Đối với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND các quận, huyện, các cơ quan này phải chịu trách nhiệm công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Trong đó, lưu ý thông tin cho người dân được biết những dự án kinh doanh nhà ở đã được duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Khi người dân có yêu cầu, các sở ngành và UBND các quận, huyện phải cung cấp thông tin kịp thời. 

“UBND quận, huyện phối hợp với các sở ngành để công khai thông tin danh sách các dự án nhà ở được phê duyệt và đã được phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở”, văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ký, nêu rõ.  

Hàng loạt dự án BĐS thuộc diện thanh tra năm 2020

Hàng loạt dự án BĐS thuộc diện thanh tra năm 2020

 - Trong năm nay, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kế hoạch thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối tại một số địa phương, hàng loạt dự án bất động sản cũng vào tầm ngắm.   

Phương Anh Linh