UBND TP.HCM vừa có quyết định phân bổ nguồn nhà, đất thuộc sở hữu Nhà Nước cho các quận, huyện phục vụ cho công tác bố trí tái định cư cho những hộ dân bị giải toả tại các dự án chỉnh trang đô thị và công ích trên địa bàn. 

Cụ thể, trong năm nay, TP.HCM giao 2.577 căn hộ và 1.079 nền đất cho các quận, huyện. Các địa phương có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử nguồn nhà, đất tái định cư này; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện. 

Sau khi được phân bổ, UBND Thành phố yêu cầu các quận, huyện giải quyết tái định cư đúng phương án bồi thường và đúng đối tượng để tránh phát sinh khiếu nại. Trường hợp có vướng mắc không thuộc thẩm quyền phải báo cáo UBND Thành phố xem xét, chấp thuận trước khi bố trí tái định cư.

Trong thời gian chậm bàn giao quỹ nhà, đất tái định cư cho cơ quan quản lý hoặc chậm bố trí sử dụng, UBND các quận, huyện phải chi trả các chi phí phát sinh về quản lý và vận hành nếu có. Nếu tỷ lệ sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư thấp hơn 90% so với số lượng được giao, các địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.

TP.HCM dành hơn 3.600 nhà, đất bố trí tái định cư
Nhiều căn hộ tại Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bỏ trống thời gian dài. 

Năm 2019, UBND Thành phố phân bổ 2.360 căn hộ và 1.050 nền đất cho các quận, huyện bố trí tái định cư cho người dân bị giải toả tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án Khu Công nghệ cao và các dự án chỉnh trang đô thị và công ích có sử dụng vốn ngân sách. 

Tuy nhiên, đến hết năm 2019, các quận huyện mới sử dụng 230 căn hộ và 117 nền đất (đạt 11,11%), vẫn còn hơn 3.000 nhà đất chưa sử dụng. 

 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hầu như các quận, huyện đăng ký số lượng nhà đất quản lý để phục vụ tạm cư, tái định cư phù hợp với tiến độ bồi thường, tái định cư của các dự án chỉnh trang đô thị đang triển khai. Nhưng nguồn nhà đất vẫn chưa đảm bảo cho việc thực hiện công tác bồi thường các dự án cấp bách như Metro số 2, di dời các hộ trên và ven kênh, rạch, chung cư hư hỏng…

Thống kê của Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn Thành phố còn tổng cộng 11.578 nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ nhu cầu tái định cư. Trong đó có 9.446 căn hộ và 2.132 nền đất.

Ông Lê Hoà Bình – Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, quan điểm của sở là hạn chế đầu tư xây dựng mới nhà ở tái định cư, chỉ sử dụng nguồn nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước hiện có để sử dụng hiệu quả, hạn chế việc xuống cấp, lãng phí.

Ưu tiên giao nguồn nhà đất cho các quận, huyện đã đăng ký thực hiện phù hợp tiến độ bồi thường tại các dự án chỉnh trang đô thị, công ích. Địa phương nào thừa nhà đất thì ưu tiên chuyển cho nơi khác phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm như Metro số 2; di dời khẩn cấp khỏi khu vực sạt lở bờ sông, kênh rạch; chỉnh trang đô thị, công ích…

Đối với quận, huyện sử dụng nhà đất chưa rõ ràng, đã bố trí nhưng báo cáo còn trống, Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM không giao quỹ nhà đất trong năm nay. Những địa phương có quỹ nhà đất nằm rải rác ở các dự án đã đầu tư xây dựng trên 5 năm và được giao quản lý rất lâu nhưng không sử dụng, nên bán đấu giá để thu hồi vốn. 

Dành 10ha đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM bố trí tái định cư

Dành 10ha đất dự án Đại học Quốc gia TP.HCM bố trí tái định cư

10ha đất này được cắt giảm từ diện tích sử dụng đất ký túc xá sinh viên, khoa ngoại ngữ và khoa giáo dục thuộc dự án Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phương Anh Linh