Giảm quy mô, kéo dài thêm 15 năm

Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới (KĐTM) Việt Hưng có quy mô 302,5ha được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư  năm 2004 và giao Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) là chủ đầu tư Dự án.

Mới đây, Tổng công ty HUD đã có đề xuất điều chỉnh quy mô và ranh giới dự án này từ 302,5ha xuống 223,6ha. Trong đó, quy mô diện tích và ranh giới dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự điều chỉnh giảm từ 93,6 ha xuống 13,1 ha; quy mô diện tích và ranh giới dự án KĐTM Việt Hưng không thay đổi là 210,5 ha).

Cùng với đó, Tổng công ty HUD cũng đề xuất điều chỉnh tăng quy mô nguồn vốn đầu tư (từ 7.841,782 tỷ đồng lên 8.997,45 tỷ đồng).

Đồng thời xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án thêm 15 năm (từ giai đoạn 2004-2009 sang giai đoạn 2004-2024).

‘Ông lớn’ xin kéo dài dự án nghìn tỷ thêm 15 năm
Phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Việt Hưng do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, thông tin về nhà đầu tư cũng có thay đổi từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thành Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH.

Lý giải về những đề xuất trên, Tổng công ty HUD cho rằng do các nguyên nhân khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số lô đất theo quy hoạch phân khu N10 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 (viết tắt là Quy hoạch phân khu N10), dẫn đến việc thay đổi quy mô đầu tư của Dự án.

Bộ Xây dựng nói gì?

Trước những đề xuất  của Tổng công ty HUD, vừa qua Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐTM Việt Hưng.

 

Theo đó, đối với đề xuất điều chỉnh quy mô và ranh giới từ 302,5 ha xuống 223,6 ha của dự án, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị điều chỉnh.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Sở KH&ĐT TP Hà Nội xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dựa trên nguyên tắc: Phù hợp với Quy hoạch và Làm rõ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Dự án từ trước đến nay; hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan khác.

Về đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Sở này căn cứ tiến độ giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn lại tại Dự án và tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để thẩm định đề xuất của Nhà đầu tư, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch tổ chức thực hiện và hiệu quả đầu tư.

‘Ông lớn’ xin kéo dài dự án nghìn tỷ thêm 15 năm
Tổng công ty HUD đề xuất giảm quy mô, kéo dài thêm 15 năm Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng.

Tổng vốn đầu tư của Dự án đề xuất điều chỉnh là 8.997,45 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, tổng vốn đầu tư này là dự kiến và chỉ xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh. Vì vậy, Bộ đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định hướng dẫn chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh Dự án để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Bộ cũng lưu ý khi thực hiện việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND TP Hà Nội. Để thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội theo các quy hoạch đã được phê duyệt, đề nghị sớm tổ chức lập, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Khu vực phát triển đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư và các bên liên quan, Bộ Xây dựng nêu rõ: “Đối với những khu vực trong phạm vi Dự án thuộc trách nhiệm giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành thì cần chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư cấp 1 và các chủ đầu tư thứ cấp trong việc đầu tư xây dựng và quản lý các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tại Dự án, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các dự án thành phần với nhau trong phạm vi Dự án và giữa Dự án với khu vực xung quanh”.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc thực hiện đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại dự án theo quy định.

Hồng Khanh

Áp lực thu hồi vốn Tổng HUD xin bán một phần trụ sở nghìn tỷ

Áp lực thu hồi vốn Tổng HUD xin bán một phần trụ sở nghìn tỷ

Trước nhu cầu cũng như áp lực thu hồi vốn đầu tư, Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã xin chuyển nhượng một phần dự án trụ sở nghìn tỷ và đã được Bộ Xây dựng chấp thuận về chủ trương.