Việc xác định giá đất làm căn cứ bồi thường tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành được UBND tỉnh Đồng Nai chia làm 2 khu vực, gồm phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các xã Suối Trầu, Cầm Đường, Bàu Cạn rộng 1.737ha và phần ranh giới các xã Long An, Long Phước, Bình Sơn rộng 1.290ha. 

Với phần diện tích 1.737ha, mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn và đất nông nghiệp. Đất ở nông thôn Hương lộ 10, xã Bình Sơn từ giáp ranh với xã Suối Trầu đến giáp ranh huyện Cẩm Mỹ, giá bồi thường được chia làm 4 vị trí, cao nhất 5.106.000 đồng/m2 và thấp nhất 1.549.000 đồng/m2. 

Đất ở nông thôn Hương Lộ 10, xã Bình Sơn đoạn từ ranh Nông trường Cao su Bình Sơn đến hết ranh xã Suối Trầu, giá bồi thường cao nhất 4.591.000 đồng/m2 và thấp nhất 1.464.000 đồng/m2.

Giá đất ở được bồi thường ở xã Bình Sơn đoạn từ đường tỉnh 769 đến hết ranh giới Nông trường Cao su Bình Sơn dao động từ 1.464.000 đồng/m2 – 2.277.000 đồng/m2, tuỳ vị trí.

Đất ở nông thôn đường vào UBND xã Bàu Cạn được chia làm nhiều mức bồi thường tuỳ vị trí nằm ở đường nhựa, bê tông hay đường đất, từ 1.464.000 đồng/m2 – 2.271.000 đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm thuộc đường nhóm 2 nằm trên Hương Lộ 10 đoạn từ đường tỉnh 769 đến hết ranh giới Nông trường Cao su Bình Sơn được bồi thường 215.000 đồng/m2. Hương lộ 10 đoạn qua xã Bình Sơn và đường vào UBND Xã Bàu Cạn giá bồi thường từ 180.000 đồng/m2 – 360.000 đồng/m2.

Đất rừng trồng sản xuất và đất nôi trồng thuỷ sản thuộc đường nhóm 2 nằm trên Hương lộ 10 được bồi thường từ 161.000 đồng/m2 – 338.000 đồng/m2.

Cụ thể như sau: 

Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?
Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?
Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?

Phần diện tích 1.290ha tại xã Bình Sơn trước đây thuộc ranh giới các xã Long An, Long Phước, Bình Sơn, mục đích sử dụng đất tại khu vực này là đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất chưa sử dụng, đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thuỷ sản.

Đất ở nông thôn đường vào khu khai thác đá xã Long An đoạn từ Quốc lộ 51 đến ranh giới xã Bình Sơn, giá đất bồi thường thấp nhất là 1.625.000 đồng/m2 và cao nhất 6.573.000 đồng/m2.

 

Đất ở nông thôn đường tỉnh 769 đoạn qua xã Bình Sơn có giá từ 1.458.000 đồng/m2 – 2.397.000 đồng/m2. Đất ở nông thôn nằm trên Hương Lộ 10 đoạn từ ranh giới Nông trường Cao su Bình Sơn đến hết xã Suối Trầu cũ, giá đất dao động từ 1.392.000 đồng/m2 – 4.591.000 đồng/m2.

Đất ở nông thôn đường Quốc lộ 51 đoạn từ Suối Cải đến UBND xã Long Phước có giá từ 1.634.000 đồng/m2 – 2.173.000 đồng/m2. Đất ở nôn g thôn đường vào UBND xã Bàu Cạn có giá từ 1.392.000 đồng/m2 – 2.086.000 đồng/m2.

Với đất nông nghiệp như đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm, đất chưa sử dụng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, giá đất dao động từ 181.000 đồng/m2 – 360.000 đồng/m2 tuỳ vị trí. Trong khi đó, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thuỷ sản có giá từ 161.000 đồng/m2 – 338.000 đồng/m2.

Cụ thể như sau: 

Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?
Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?
Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?
Thu hồi đất dự án sân bay Long Thành, dân được bồi thường ra sao?

Liên quan đến những hộ dân bị giải toả dự án sân bay quốc tế Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ khởi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để 700 hộ dân đầu tiên bị giải toả có nơi sinh sống.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn quy mô hơn 280ha, theo kế hoạch các hạng mục hạ tầng tại đây phải khởi công từ cuối năm 2019 nhưng do thủ tục bị kéo dài nên chưa thể thực hiện. Dự kiến trong tháng 4/2020, các hạng mục hạ tầng tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn sẽ khởi công và đến tháng 7/2020 sẽ bàn giao đất cho 700 hộ dân bị di dời.

Dự án Sân bay Long Thành: Lãnh đạo 'chưa tích cực', 2 khu tái định cư bị chậm tiến độ

Dự án Sân bay Long Thành: Lãnh đạo 'chưa tích cực', 2 khu tái định cư bị chậm tiến độ

 - Thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay quốc tế Long Thành, dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại hai khu tái định cư đang bị chậm tiến độ. 

Phương Anh Linh