UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I.

Đây là nội dung được nêu trong kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp rà soát các dự án có sử dụng đất, mặt nước sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn vừa được UBND tỉnh này ban hành.

Dự án nằm trên địa bàn xã Hạ Long, huyện Vân Đồn là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được đề xuất trên cơ sở Quy hoạch chi tết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn được Ban Quản lý Khu kinh tế phê duyệt từ năm 2016.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND tỉnh dự án dành diện tích cho phát triển dịch vụ, du lịch rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5% tổng diện tích dự án. Phần diện tích như vậy chưa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch, dịch vụ của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

đặc khu kinh tế,Vân Đồn,Hải Đăng,điều chỉnh quy hoạch
Tạm dừng việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I (Ảnh minh hoạ).

Bên cạnh việc yêu cầu tạm dừng việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc cụ thể với đơn vị được UBND tỉnh giao lập quy hoạch chi tiết để thống nhất việc nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch theo định hướng nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 2/2019.

Đáng chú ý, mới đây, dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh công bố danh mục dự án có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 

Theo công bố, dự án khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I có tổng vốn đầu tư dự kiến (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là 4.679 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2019 - 2023.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có ý kiến đối với Quy hoạch khu đô thị Cái Rồng.

Được biết, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2012 với tính chất là khu đô thị có chức năng thương mại- dịch vụ. Tuy nhiên, cơ cấu sử dụng đất cho phát triển dịch vụ, du lịch còn thấp. Vì vậy cần nghiên cứu điều chỉnh để đáp ứng được mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch, dịch vụ mà Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã đặt ra.

“UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị Cái Rồng, quy hoạch chi tiết của một số dự án dự án phát triển đô thị theo hướng tăng cơ cấu sử dụng đất cho phát triển dịch vụ, du lịch; kiên quyết phát triển dịch vụ, du lịch tại các vị trí phía ngoài giáp biển của khu đô thị Cái Rồng” – kết luật nêu rõ.

Nội dung này UBND tỉnh yêu cầu báo cáo trong quý I/2019.

Hồng Khanh

Quảng Ninh ‘sốt ruột’ thúc tiến độ dự án nghìn tỷ ở Vân Đồn

Quảng Ninh ‘sốt ruột’ thúc tiến độ dự án nghìn tỷ ở Vân Đồn

Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Đăng (HD Mon) thực hiện theo đúng tiến độ, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo nếu không đáp ứng được tiến độ.