Không xem xét mật độ xây dựng khi cấp phép, cấp giấy phép xây dựng không thể hiện đầy đủ thông tin, không yêu cầu chủ đầu tư thực hiện hợp thửa nhưng vẫn cấp giấy phép xây dựng 1 công trình trên nhiều thửa đất… đó là những thiếu sót tại Khu dân cư Xuân An 2, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2278/KL-SXD về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng (GPXD) và thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư (KDC) Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình.

Qua thanh tra cho thấy, UBND huyện Bắc Bình đã thực hiện công tác cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi GPXD năm 2017, 2018 và công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng KDC Xuân An 2, trong đó có nhiều thiếu sót trong công tác cấp phép xây dựng, quy hoạch xây dựng.

Sai phạm tại KDC Xuân An 2, Sở Xây dựng yêu cầu… rút kinh nghiệm
Dù có nhiều sai sót tại KDC Xuân An 2 nhưng Sở Xây dựng Bình Thuận chỉ yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, về công tác cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi GPXD, UBND huyện Bắc Bình đã không xem xét mật độ xây dựng khi cấp phép, cấp phép xây dựng không thể hiện đầy đủ thông tin; không phối hợp với cơ quan quản lý đất đai để xác định thông tin địa chính thửa đất để làm cơ sở tham mưu cấp GPXD theo quy định khi thửa đất có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau.

 

Địa phương không yêu cầu chủ đầu tư KDC Xuân An 2 thực hiện thủ tục hợp thửa nhưng vẫn cấp phép xây dựng 1 công trình trên nhiều thửa đất; không nghiên cứu áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng để cấp phép.

Với việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch chi tiết xây dựng KDC Xuân An 2, Sở Xây dựng xác định địa phương chưa ban hành quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch chi tiết; chưa tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa; chưa công bố công khai quy hoạch xây dựng; chưa ban hành quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch chi tiết…

Đáng nói, mặc dù việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi GPXD và thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch chi tiết xây dựng tại KDC Xuân An 2 có nhiều thiếu sót như trên, tuy nhiên Sở Xây dựng chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng tại UBND huyện Bắc Bình kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót.

Phương Anh

Công trình sai phép vì Thanh tra xây dựng và UBND phường đùn đẩy trách nhiệm

Công trình sai phép vì Thanh tra xây dựng và UBND phường đùn đẩy trách nhiệm

Việc xác định công trình sai phép, không phép còn bất cập chưa thống nhất, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa Thanh tra xây dựng và UBND phường....