Hiện địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang triển khai 85 dự án hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở với tổng diện tích đất khoảng 1.979ha (5,4 triệu m2 đất ở; tương ứng khoảng 43.800 căn hộ, ô đất ở) và chuẩn bị triển khai dự án Khu đô thị phức hợp với quy mô 3.186ha với khoảng 13,8 triệu m2 đất ở tương ứng khoảng 99.000 căn hộ.

Nhận định nhu cầu nhà ở đang trong tình trạng cung vượt quá cầu nhiều lần, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố rà soát tổng thể các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở trên địa bàn để thống kê, đánh giá, có số liệu thực tế về số lượng ô đất, căn hộ chưa sử dụng và chưa kinh doanh được.

Từ đó, từng địa phương ban hành công khai Quyết định chi tiết về lộ trình thực hiện đầu tư các dự án theo quy hoạch. Văn bản nhấn mạnh: không đề xuất đầu tư mới dự án chưa có nhu cầu nhằm tránh lãng phí nguồn lực, tạo ra các dự án bất động sản không người ở.

Quảng Ninh ‘siết’ các dự án bất động sản mới
 

Quảng Ninh cũng yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế khẩn trương lập và điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái; rà soát lại các quy hoạch chi tiết triển khai trên địa bàn có quy mô lớn, đối chiếu với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương; đề xuất quy mô, ranh giới nghiên cứu giai đoạn cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thực tế của địa phương.

Đặc biệt, văn bản chỉ đạo nêu rõ tính khẩn trương của Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030 và Chương trình phát triển đô thị của các địa phương.

Đối với địa điểm quy hoạch các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích đất nhỏ hơn 3ha, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5240/UBND-QH1 ngày 24/7/2019.

D. An